In's en Out's Accu's

BELANGRIJK!
Zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent hoe je met het product moet omgaan. Bewaar altijd de aankoopbon/ordernummer want deze heb je nodig bij een eventuele garantie aanvraag.
Voor informatie kunt je ons altijd mailen via de site of bellen op 0591-649709. De garantie gaat in op de datum die op de factuur staat.
Op al onze accu's zit natuurlijk garantie: LP & JP motor maximaal 6 maanden op fabrieksfouten, materiaal fouten en productie fouten, NIET op capaciteit verlies, gebruikersfouten of (in)directe vervolgschade van de klant of derde.


WAT IS PLUS + & wat is MIN -
ROOD = + (positief / spanning / stroom).
ZWART = - (massa / aarde).
Let op! Zorg er ten alle tijde voor dat de rode kabel of accuklem (stroom) nergens tegenaan komt, want dan ontstaat er kortsluiting wat kan leiden tot schade aan accu of ander apparatuur.
Als je een accu wil demonteren maak dan altijd eerst de - los dan pas de +. Bij montage is het eerst de + vast en als laatste de - aansluiten.


WAT BETEKENT SMF en MF?
-Een SMF of MF (Sealed Maintenace Free) betekent dat de accu gesloten onderhouds vrij is. Dit type accu’s kun je niet meer bijvullen (gesloten) en hoeft je niet meer bij te vullen (onderhoudsvrij), deze accu's worden in de fabriek gevuld,
geladen en gesloten (Sealed) hierdoor ontstaat een accu die je nooit meer hoeft of nooit meer mag / kan bijvullen en openen. Als het gaat om SMF lood accu’s dan zijn ze in de fabriek zo afgevuld dat er voldoende vloeistof in zit
voor de hele levensduur van de accu. Deze types mogen ook niet geopend en bijgevuld worden. Voor alle types (Lood, AGM, GEL, VRLA, Lithium) is het wel belangrijk dat je ze regelmatig oplaad met een geschikte lader of druppellader want
onderhoudsvrij betekent helaas niet dat je niets meer hoeft te doen, een accu heeft namelijk ook een lichte ontlading van zichzelf en moet daarom met regelmaat bijgeladen worden. Een volle accu is altijd het beste.
In SMF en MF accu's zit vloeibaar accuzuur en daarom zit er altijd een overdruk ventiel op, daarom moet de ruimte waar deze accu's in staan altijd geventileerd zijn.


WAT BETEKENT Ah?
De meettechniek van accu´s wordt aangeduid met Ah en Ah staat voor ampère uur en geeft de elektrische lading aan. Dus als er 30Ah (20h) op de accu staat dan kan de accu over 20 uur 30 Ah afgeven,
dat is dan een gemiddelde van 1,5 Ah gemeten over 20 uur. Zorg er wel voor dat de accu niet te diep ontladen (= MINDER DAN 12.8V) wordt en zorg ervoor dat je een ruime marge hebt.

WAT BETEKENT 5h, 10h en 20h?
In Europa wordt meestal de capaciteit weergegeven in 20 uur, dit zie je vaak op Semi tractie, AGM semi tractie, Deep cycle en GEL accu’s niet of minder op motoren. Dit geeft de capaciteit aan bij een ontlading over 20 uur, de 5h en 10h zijn
in principe hetzelfde alleen over een andere tijd gemeten. Dus als je een 12 volt accu hebt van 30 ah dan levert de accu 20 uur (30A : 20u) lang gemiddeld 1,5 ampere. Bij een grotere / hogere afname wordt de tijd korter.


WAT BETEKENT CCA?
CCA staat voor Cold Cranking Amps en geeft het amperage weer bij -18 graden en dat 30 seconde lang dit is het belangrijkste getal om een motorfiets te starten. Het geeft de kracht van de accu weer om te starten en vaak
spreekt men dan over startstroom of piekstroom.


HOE MOET IK ZUUR WEGEN?
Zuurwegen kan alleen bij accu’s met accuzuur en als er vuldoppen in zitten, open nooit een onderhoudsvrije gesloten accu. Waarom zuurwegen: hiermee kun je kijken of een accu geladen is, deze celsluiting heeft of dat de accu
slecht is onderhouden en gesulfateerd is. Met de zuurweger kun je het soortelijk gewicht meten van het zuur en kun je zien of de vloeistof helder of juist troebel is. Als de accu geladen is zal het ongeveer 1.29 zijn op de
zuurmeter (1.29 kg per liter) en bij 1.13 is de accu leeg. Als het zuur troebel is heeft je de accu niet goed onderhouden / opgeladen of vaak te diep ontladen. Het beste kunt je bij de accu eerst het vloeistof niveau controleren,
dan de accu opladen, dan een nacht laten staan en dan meten, is er dan een cel die niets aangeeft en de andere 5 geven 1.29 aan dan wijst dat vaak op celsluiting.

 

UITLEG VAN AGM ACCU'S:
AGM betekent: Absorbing Glass Material wat simpel gezegd betekent dat er tussen de loodplaten een glasvezel (Glass) zit waar men het zuur overheen giet, de glasvezel neemt het zuur op (Absorbing) een beetje vergelijkbaar als bij een
spons waardoor je een soort gel krijgt en het zuur niet meer vloeibaar is (Dit is natuurlijk even simpel uitgelegd om er een beeld van te krijgen, maar het is natuurlijk veel complexer maar dan is het niet meer te begrijpen).
Het grote voordeel is dat je deze accu nooit meer hoeft bij te vullen, gasdicht, lekvrij en zelfs op de zijkant gemonteerd kunnen worden.


UITLEG VAN SLA ACCU'S:
SLA betekent Sealed Lead Acid dit komt men vaak tegen bij de kleinere accu’s zoals bij motoren en is een gesloten onderhoudsvrij en lekvrije lood accu waar het accuzuur niet meer vloeibaar is. Dit type accu wordt op de fabriek gevuld,
geladen en gesloten. Dit is vergelijkbaar met een AGM motor accu met zuurpakket.


UITLEG VAN VRLA ACCU'S:
Dit is ongeveer hetzelfde als bij SLA en zie je bij grotere accu’s. Deze zijn ook gesloten onderhoudsvrij en gasdicht en het accuzuur is niet meer vloeibaar. Ook deze worden op de fabriek gevuld, verzegeld / gesloten en geladen.
Valve Regulated Lead Acid vrij vertaald wil dit zeggen: een door een ventiel (niet zichtbaar overdrukventiel) geregelde lood zuur accu. VRLA is er in AGM en GEL. Deze accu's worden veel gebruikt in de zorg, computers, alarm, beveiliging enz.
en kunnen goed tegen ontladen en opladen.


STROOM BEREKENEN:
Volt, watt, ampère allemaal termen die je nodig hebt om te berekenen hoeveel of hoelang je stroom kunt gebruiken. Er zijn diverse factoren die een rol spelen zoals de temperatuur en de hoe snel de stroom geleverd moet worden maar dat
gebruiken we even niet in het voorbeeld hieronder omdat het dan veel te ingewikkeld wordt. Als je bijvoorbeeld een elektromotor heeft van 12 volt en 120 watt dan is het als volgt: 120 watt : 12 volt = 10,0 Ampère, dus elk uur
dat de motor draait heeft je 10,0 Ampère nodig oftewel 10,0 Ah. Als je nje de motor 4 uur wil laten draaien dan wordt het 4 x 10,0 Ah = 40,0 Ah dat is dan het verbruik. Als je nje een semi tractie accu neemt die 50% ontladen mag worden
dan moet je er dus wel het getal verdubbelen en zorg ervoor dat je wat overcapaciteit hebt, dus 2 x 40 Ah = 80 Ah + wat overcapaciteit want de accu blijft niet nieuw dan zoje een 102 ah semi tractie een perfecte accu zijn.
Te weinig capaciteit is altijd slecht voor de accu, het verkort de levensduur aanzienlijk. Nogmaals dit is een indicatie zonder diverse factoren en het is ervoor om een idee te krijgen van hoe het ongeveer werkt.
je kunt hier geen rechten aan ontlenen.


WAT BETEKENT LAY-OUT?
Met de lay-out wordt aangegeven wat de positie van de accu polen is en welke de + en - zijn.


Layout overzicht van motor accu's:


WAT BETEKENT TERMINAL?
Met terminal worden de verschillende accu polen mee weergegeven, 1= dikke accu polen, 3= dunne accu polen vaak bij Japanners.

 

DE VERSCHILLENDE MOTOR accu AANSLUITINGEN:
Bij motoren zijn er meerdere terminals, hieronder een overzicht.


WELKE ACCULADER HEB IK NODIG?
Vaak als men een accu wil opladen wordt er zomaar even een lader aangehangen of men denkt: ik laad de accu wel tijdens het rijden met de dynamo. Accu’s laden met de dynamo werkt voor de start accu, maar beperkt! je laad bij wat je verbruikt tijdens de reis
maar een accu die half vol is krijg je nooit vol met de dynamo daarom zul je dan de accu met een lader moeten vol laden.
 
Door de steeds beter wordende technieken ontstaan er ook steeds specifiekere accu’s die je raad het al ook een specifieke lader nodig hebben. Wat nog meer belangrijk is het voltage en natuurlijk ook het amperage. Als eerste moet je
er natuurlijk op letten dat de lader het juiste voltage kan laden [6v, 12v, 24v of zelfs meer. Dan kijkt je of de lader ook geschikt is voor de te laden accu. Vaak kun je op een lader meerdere standen instellen met de [MODUS] knop.
Dit wordt dan vaak met een icoontje of met de woorden WET, LEAD ACID, LOOD, AGM, GEL of DRY aangegeven, als dat niet is / kan zijn de mogelijkheden meestal zeer beperkt en zul je AGM, GEL, VRLA en lithium accu’s niet kunnen laden,
vaak kun je dan alleen lood accu’s laden.

Het volgende wat belangrijk is het amperage (Ah) oftewel het laadbereik, je zult begrijpen dat je met een lader van een motor fiets geen huishoud accu van 230 ah kunt laden, gebruikelijk is het de regel dat de lader minimaal 5%
en maximaal 10% van de accu mag zijn, dat betekent bij een accu van 19 ah dat de lader tussen de 0,95 en 1,9 Ah moet zijn. Bij een te grote lader blaast je de accu op en bij een te klein krijgt je de accu niet vol en sulfateerd de accu,
in beide gevallen loopt de accu ernstige schade op en gaat die kapot, dit is aantoonbaar en hierbij komt de garantie te vervallen. Bij uitval van accu’s is de oorzaak meestal een verkeerde lader.

De praktijk laat zien dat als de accu's niet meer goed functioneren de accu's of op leeftijd zijn of dat ze verkeerd geladen zijn, onder verkeerd geladen verstaan wij:
-Niet of vergeten te laden (dat kan al binnen 1 week! bv door alarm systeem, klokjes, etc..)
-Veel te kleine of te grote acculader
-Een lader die niet geschikt is voor de soort accu die geladen wordt
-Een defecte spanningsregelaar (veel te hoge of veel te lage laadspanning)
Een accu kan natuurlijk ook een fabrieksfout hebben ook wel celsluiting genoemd, je merkt dan binnen 1-3 maanden dat de accu het begeeft en met een simpele test is dat ook te meten. Het percentage fabrieksfouten is door de vele
controles en extra metingen wel zeer klein.

Accu’s die een speciale lader nodig hebben staan hier nog even op een rijtje:

    LOOD - laad modus: lead-acid, wet, car
    AGM semi tractie - laad modus: AGM of GEL stand
    GEL - laad modus: GEL stand.
    VRLA - SPE lader, hoort en zit bijna altijd standaard bij het apparaat en is afgestemd op de huidige accu's.
    LITHIUM - speciale lithium lader.
    MOTOR - Hiervoor heeft je meestal een kleine lader nodig van 0,8 - 1,0 ah.                        

DUS het is zeer belangrijk dat de lader afgestemd is op de accu's of andersom en let er altijd goed op wat je doet en doe nooit zomaar iets dit voorkomt veel teleurstellingen en kan nog gevaarlijk zijn ook, en denk eraan ROOD = + en ZWART = -

 

bron: accuserviceholland

Elk jaar weer krijgen we regelmatig berichten in de strand van: ik heb 1,3 jaar geleden een accu gekocht en  nu houd hij zijn stroom niet meer vast  "hij heeft geen kracht meer/krijgt de motor niet meer rond"

wat dan beschreven wordt lijkt op diepontlading   welke als oorzaak heeft dat de loodplaten gesulfateerd zijn en dan houd een accu geen spanning meer vast..  (loodplaten raken door aanslag op die platen het zuur niet meer aan (of sterk verminderd) = capaciteits/kracht verlies

voor de beeldvorming: een 12V accu welke 12V meet is 100% LEEG! Een volle 12V accu meet 12,7 tot 13,X Volt..

1 tot 2 startpogingen trekken een motor accu al snel een stuk leeg, dwz onder de waarde van 12,7V    dan een ritje door de stad met stoplichten ed en lichten aan...gaat hij  richting de 12V,  immers hij laadt niet (voldoende) bij in de stad of stationair

dat duurt op buitenwegen soms zelfs wel 40 tot 80 km...

m.a.w. een paar ritjes als beschreven met weinig lange ritten op snelheid... maken dat de accu's constant in of tegen hun (diep) ontlading grens zitten...

Oudere motoren met startmotoren  zoals veel BMW's R2V & Moto Guzzi's zijn ontworpen in de jaren 70 toen waren er amper stoplichten (stond er vaak nog een agent op straat  verkeer te regelen) en werden veel meer non stop  kilometers gereden per rit als tegenwoordig: werk, woon/werk, vakantie's, familie bezoek over ver.. etc.

zelf laden wij accu's van de motoren bij Motolab zeer regelmatig handmatig op nadat er bv 2 (te) korte ritten zijn gemaakt, of nemen een motor bewust mee voor een langere rit

Geen klokjes er op helpt ook (stekker er uit! van die klokjes)  

Bij goede moderne laadsystemen zit ook een permanente (maar simple loskoppelbare) stekker voor aan je accu, waar je zo een lader (met secundaire druppellaad functie zodra hij vol is) zo inplugt voor tussen ritten in..

bv deze, niet te duur

KLIK voor prima acculader met druppel functie

Coronavirus (COVID-19)-Update

Deze situatie is bijzonder voor ons allemaal.
Maar ook in deze tijd helpen we je graag,
zoals 
je van ons gewend bent. 

Ook wij houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) nauwlettend in de gaten.

Naar aanleiding van de RIVM richtlijnen & eigen inzicht is er besloten dat we de 1,5M afstands regel aanhouden en GEEN AFHAAL mogelijkheid hebben, om corona-besmetting te voorkomen. Wij hebben EN personeel EN binnen ons pand | ontvangst ruimte NIET de mogelijkheid de 1,5 M te waarborgen tussen klanten en personeel.

Ook wordt er door een deel van ons team nopg steeds thuisgewerkt! Dus je kan opeens een ander achtergrondgeluid horen dan normaal...
Soms vaker wat tragere reacties op email en telefoon (iets uitzoeken duurt immers op afstand wat langer) dan je gewend bent...
Weet je in ieder geval waarom.

Het kan dus gebeuren dat wij telefonisch iets minder goed bereikbaar zijn.
Wij willen je ook vragen zoveel mogelijk gebruik te maken van het online contactformulier.

Zo kunnen wij de support die je van ons gewend bent blijven voortzetten. 
Alvast bedankt voor je begrip en medewerking! 

Ten aanzien van leveringen en vooraden:

Motolab is zelf voorraadhoudend en onze magazijnen zijn goed gevuld. We hebben vrijwel geen chinese producten, echter wel heel veel EU fabrikaat uit Duitsland en Italie, o.a. Mahle, Bing, Brembo, Domino, zijn gesloten geweest  e.a. is weer op gang vooralsnog, met zeker nog incidentele "hick-ups" van wat meer specifieke onderdelen . Ga niet bellen of mailen:"is dit wel op voorraad?" in principe is het immers op voorraad anders een paar werkdagen later weer !  Dergelijke vragen kosten ons erg veel tijd en staat daadwerkelijke levertijd alleen maar in de weg. Als er lever problemen blijken te onstaan, melden we dat zo snel mogelijk en zullen zonder omhaal de betalingen terug storten indien gewenst.. Tip: bestel VOOR dinsdag 12.00u, dan zul je het vrijwel altijd op zaterdag op de mat "mocht het een keer uitverkocht zijn"  zodast je tijd hebt om te sleutelen en daarna te rijden.. Bestel je op vrijdag pas, wordt alles spannender mbt levering, hoewel dat vaak nog lukt mits voor 12.00u besteld

We houden je op de hoogte 10/08/2020
wij krijgen voor bezorgingen in Nederland & buitenland nog steeds kans op vertraging gecommuniceerd vanuit de vervoerders. heel incidenteel, dat wel.. We hebben gemerkt dat situatie in een land snel kan veranderen, houd hier rekening mee. Zo kunnen er bijvoorbeeld pakketpunten zijn die individueel als (winkel)eigenaar besluiten om dicht te gaan.

Als er wel sprake is van verstoringen zullen we dit zo snel mogelijk met je communiceren.

Update PostNL 16/3 ( 07/20 nog steeds van toepassing!)
PostNL volgt de richtlijnen van de overheid en houdt contact met de autoriteiten om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Consumenten hoeven tot nader order niet meer op een handheld scanner te tekenen voor ontvangst van een pakket. De bezorger zal dat namens de ontvanger doen door de laatste drie tekens van het nummer van paspoort of rijbewijs te noteren na ontvangst.  

postnl klantenservice. t.a.v. corona Klik

International Service alerts regarding expected delays: Click

Verkooppunt

 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Betaal optie's|Zahlung|Pay

Webshop:

Afhalen  :

Verzending | Versand | Postage

Tot | Bis | Untill : 21 Kg

  • NL: € 5,40 of  € 6,98
  • DE: € 10,29
  • UK: € 11, 95
  • Other country's incl Scandinavia see in your shopping Bag
  • verzendkosten zijn incl. 21% BTW (zijn wij verplicht), derhalve BTW voor bedrijven terug te vragen.
© 2014 - 2020 Motolab | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.